Bezpečnosť počas jazdy


Pri zamykaní volantu je veľmi dôležité, aby nemohlo dôjsť k jeho samovoľnému uzamknutiu, najmä počas jazdy. Silná pružina a zvislá poloha umiestnenia systému ZEDER znemožňuje akékoľvek náhodné zamknutie. Západka je proti náhodnému uzamknutiu volantu istená rovno tri krát. Jednak je zariadenie montované vždy tak, že západka gravitáciou padá do stavu odomknuté. Istené je to ešte aj dosť silnou pružinou vytláčajúcu západku von z prstenca. Do tretice je západka po odomknutí a vytiahnutí kľúča istená aj mechanicky vo svojej spodnej polohe.Pokiaľ je systém ZEDER uzamknutý, vozidlo nie je možné naštartovať. Na tele zámku je pod plastovým krytom vstavaný mikrospínač, ktorý ovláda relé blokovania štartu. Zamknutím zámku sa stlačí mikrospínač, ktorý aktivuje rozpájacie relé. Systém je 100% bezpečný a potvrdzujú to viaceré certifikáty platné pre celú EÚ a certifikát SR. Vlastní aj certifikát kvality ISO 9001.